15 februari, 2009

Semantik

Årsmötet debatterade i en halvtimme eller mer, huruvida vårt kapitel om jämställdhet skulle heta "Feminism" eller "Jämställdhet".
Beslutet blev att döpa om kapitlet från "Feminism" till "Jämställdhet och Feminism".... Eller om det var tvärt om.

Inga kommentarer: