14 februari, 2009

Jämställdhet ftw

LUF Storstockholm har med siffrorna 32 mot 3 (4 avstår) beslutat att även i fortsättningen stå upp för sin åsikt om att alla människor är individer och därmed ska behandlas lika. HP 7.4 behålls.
Handlingsprogrammet 7.4
Alla förskolor i Stockholm skall införa och aktivt arbeta med en jämställdhetsplan. Dessutom ska all för- och grundskolepersonal genomgå en jämställdhetsutbildning var syfte är att lära personalen bemöta barn lika oavsett kön.

Inga kommentarer: