14 februari, 2009

Första motionsbehandlingen

LUF Storstockholms årsmöte beslutade just, med röstetal 40 för, 3 mot och 5 avstår, att avskaffa Politiska utskottet som en parallellstyrelse och istället inordna det som ett utskott under distriktsstyrelsen, precis som det verkställande utskottet redan är.

Hurra!

Inga kommentarer: