15 februari, 2009

A Hallelujah Moment

Just nu debatteras två ämnen på LUF Storstockholms årsmöte;

Dels religiösa friskolors varande eller icke-varande.
Dels huruvida religiösa ritualer som utförs på barn under 15 år ska vara tillåtna eller inte.

Många yrkanden och än fler talare finnes och än vet vi inte vad beslutet blir. Debatten är dock väldigt bra och det är kul att lyssna och delta.

Inga kommentarer: