15 februari, 2009

Anti-maxtaxa

LUF Storstockholm har fattat beslut att skriva in följande i HP angående maxtaxan i förskolan:
Stockholms läns kommuner ska verka för ett avskaffande av maxtaxan.

Inga kommentarer: