14 februari, 2009

Fortsatt restriktiv fildelning

LUF Storstockholm har beslutat att fortsätta att enbart vara för fildelning med upphovsrättsinnehavararens explicita medgivande. Motionen om att göra all fildelning utan vinstsyfte legal föll och med den också förtydligandet att alla kommersiella och vinstbringande användningar skall förbehållas upphovsrättsinnehavaren.

Inga kommentarer: