26 juni, 2008

Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering

Vissa av våra folkvalda verkar otroligt rädda för den nya tekniken. Nu senast är det en estländsk ledamot av Europaparlamentet, Marianne Mikko, som har låtit sin rädsla bli till vrede vilket hon omsatt i ett förslag till parlamentet om att reglera bloggande och användargenererat innehåll över huvud taget.

Motivering för detta är typisk rädsla för ny teknik och nya medier som man som politiker inte har kontroll över. Eller för att använda hennes ord:

Bloggvärlden har än så länge varit en plats för goda avsikter och förhållandevis ärliga syften. Men när bloggarna blir triviala, vill också folk med mindre principer använda dem. De är i en position där de väsentligt kan förorena cyberrymden. Vi har redan alldeles för mycket spam, felinformation och ont uppsåt i cyberrymden.
Jag vet inte, men har hon läst en kvällstigning på sista tiden? Känns som att det är mest spam, felinformation och ont uppsåt i dem också. Expressen och Aftonbladet är ju till och med snälla söndagsskoletidningar jämfört med The Sun, för att nämna bara en annan europeisk tidning. Att bloggarna skulle vara extra elaka tror jag inte en sekund på.

Att hon dessutom vill avgiftsbelägga alla sidor med användargenererat innehåll, t.ex. Youtube, på grund av att det annars blir orättvis konkurrens mot professionella mediearbetare, visar återigen på hennes okunskap och rädsla för det nya.

Det verkar som att Marianne Mikko vill kontrollera allt medieinnehåll och se till att människor inte kan uttrycka sina åsikter utan censur eller annan form av kontroll från politiker. Fri åsiktsbildning är farligt. Varför är jag inte förvånad att hon tillhör socialdemokraterna?

25 juni, 2008

Vote "no more Mugabe"!

This Friday, Zimbabwe goes to the polls for the second round in the presidential elections, despite the fact that the results of the first round was with all probability tampered with and that Morgan Tsvangirai might actually have won that first round with more than 50% of the votes.

Now, using violence, extorsion and persecution, Robert Mugabe and his youth militia have managed to force Morgan Tsvangirai to withdraw from the second round of the election, stating he won't be a part of the regime's game when the result has already been decided by president Mugabe - regardless of how the election goes.

This is, of course, unacceptable. The time has come for the world to declare that democracy and the freedom of speech are universal rights, and to force Robert Mugabe to resign as president and accept the results of the election. I urge every woman and man in the world to stand up against dictators everywhere and especially Robert Mugabe, and petition their respective governments to take an active stand against the oppressive regime of Zimbabwe.

Together, we can bring democracy, peace and liberty to the oppressed people of Zimbabwe.

19 juni, 2008

Mission accomplished

Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg har under dagen blivit bombarderade med blommor och chokladogram. Riksdagen svämmar över av buketter och godis. Tack vare upprop i bloggosfären har folket visat vilka riksdagsledamöter som har deras stöd.

Nu vädjar de dock att de som stödjer dem istället ska skänka pengar till Reportrar utan gränser, eftersom de båda är bortresta och inte har möjlighet att njuta av blommorna. Dessutom har riksdagen börjat få slut på vaser...

Så följ uppmaningen, sätt in pengar till Reportrar utan gränser. Deras plusgironummer är 4742818-0.

Betala för att få din integritet kränkt?

Nu får det faktiskt vara nog, kära regering. Inte nog med att ni (med moderaterna i spetsen givetvis) bestämmer sig för att den personliga integriteten och privatlivet är vatten värda, tvingar riksdagsledamöter att rösta emot sin egen och sina väljares övertygelse samt låtsas att lita kosmetika på ett uselt förslag gör förslaget bra.
Nu har jag, sent om sider, också uppmärksammat att ni har tänkt att konsumenterna, som protesterat högljutt mot avlyssningen, också ska betala för den!

Förvisso är planen att det är operatörerna som äger kabeln som ska betala för att utrustningen som FRA behöver ska installeras (tänk om man kunde säga det så fort det var staten som ville göra något - vi behöver nya datorer t.ex, det får den och den tillverkaren betala och leverera) men det leder ju till att konsumenterna får betala notan i slutändan. En nota för en "tjänst" som de själva uttryckligen har tackat nej till. Något som går emot marknadsföringslagen när det gäller företag, men som när det gäller staten tydligen är helt ok.

Nej, kära regering, här får ni nog tänka om till i höst när ni ska lämna er kompletterande proposition. Ta istället pengarna från FRA:s budget (siffran jag har sett ligger kring 75 miljoner kronor) och ge dem inte heller några mer pengar som kompensation. De har bett om att få tillgång till dessa signaler för att de inte längre har något att göra - då behöver de ju inte heller mer pengar, det enda som gjorts är ju att "ge dem trafiken åter".

Att ni, kära regering, också borde lägga in ett totalt förbud för avlyssning av kommunikation mellan privatpersoner utan föregående brottsmisstanke, behöver väl inte ens påpekas hoppas jag.

Privatlivet † 18 juni 2008

FRA-gravsten

Så klubbade Riksdagen till slut igenom beslutet, 143 mot 138 röster. Från och med 2009 får FRA lagligt ta del av all kommunikation via kabel som passerar landets gränser. Att den kommunikation som fastnar i nätet, men som går mellan personer i landet, ska förstöras, det räcker inte. För att konstatera detta måste någon gå igenom kommunikationen först och redan där är skadan skedd. Den personliga integriteten har kränkts.

För mig som liberal är det fortfarande inte acceptabelt ut integritetssynpunkt att all kommunikation får övervakas. Att man kan komma över uppgifter som egentligen är skyddade av grundlagen genom meddelarskyddet gör inte saken bättre. När man sen betänker att den information som FRA vill komma över med all sannolikhet är krypterad bortom igenkänlighet, omöjlig för FRA att dekryptera med mindre än några års databearbetning samt att de eventuella terrorister som vill kommunicera med varandra istället kan gå över till kommunikation brevledes (eftersom brevhemligheten fortfarande gäller när man skriver på papper, även om den upphört när breven förmedlas elektroniskt) så blir ju hela övervakningen bara ett dåligt, tragiskt och skrämmande skämt.

Jag kommer fortsätta kampen mot förslaget. Jag kan förvisso förstå att man vill bedriva signalspaning, men jag anser att man då ska ställa kravet att enskilda individers kommunikation aldrig får övervakas utan föreliggande brottsmisstanke. Dessutom ska brottsmisstanken gälla rikets säkerhet. Annars är intrånget i den personliga sfären oacceptabelt. Att lyssna i förebyggande syfte är ett samhälle med Orwellska övertoner som jag inte stillatigande tänker finna mig i att leva i - tvärtom.
Jag tänker inte heller vänta på att ungdomsförbundens aktivister sakta men säkert kommer in i riksdagen och skickar denna lag rakt ner i papperskorgen. Det är för lång tid tills dess. Nu gäller det att stå enade tillsammans med andra äkta liberaler - varav förvånansvärt många har visat sig finnas i miljöpartiet och grön ungdom - och förmå våra riksdagsledamöter att lagen inte kan bli bra genom extra kontroll av övervakningen, utan att hela utgångspunkten för spaningen är ovärdig ett demokratiskt samhälle.

Trots allt mörker finns det några hjältar kvar, förutom alla som aktivt demonstrerat mot lagen. Jag vill hylla framför allt en ledamot för oss liberaler, Camilla Lindberg (fp) från Dalarna. Camilla var den enda av de borgerliga ledamöterna som tryckte på nej-knappen. Birgitta Ohlsson förtjänar också ett erkännande eftersom hon efter noggrannt övervägande valde att avstå. Ett nej hade varit mer ärligt, men jag förstår hennes resonemang. (Se DN.se och SvD.se)

Rickard Falkvinge uppmanar, via sin blogg, alla att skicka någonting till Camilla som tack. Han rekommenderar blommor, själv skickade jag ett chokladogram. Det är valfritt. Men vill du skicka något är hennes adress som följer:

Camilla Lindberg (fp)
Sveriges Riksdag
Riksgatan 1
111 28 Stockholm

Riksdagen: 08-786 43 43
Mobil: 070-369 43 43

Läs på DN.se och SvD.se för deras artiklar om beslutet.

16 juni, 2008

Dags att anmäla FRA till JK/JO?

I en artikel i SvD säger Charlotte Cederschiöld (m) att FRA förmodligen redan bedriver den typen av dataspaning som man vill att Lex Orwell ska ge dem laglig rätt till.

Enligt en inspelning som Piratpartiets Rick Falkvinge har gjort, när han pratar med dåvarande FRA-chefen Anders Wik, har FRA lyssnat på sattelitkommunikation sedan 1970-talet, något man saknar lagligt stöd för och något som bryter mot Europakonventionen och därmed svensk grundlag. Att på grundval av dessa uppgifter misstänka det som Charlotte Cedershiöld säger är inte långsökt, snarast tvärt om.

Om ovantående uppgifter stämmer bör FRA å det snaraste anmälas till justitiekanslern eller justitieombudsmannen, då detta är ett uppenbart brott mot svensk lagstifting - i förlängningen till och med mot grundlagen.

Think different!

Nu finns det en svensk studie som verkar visa det vi länge har vetat; sexuell läggning avgörs av biologi på något sätt, det är inte något som är inlärt eller självvalt.
Det studien visar är att homosexuells hjärnor är annorlunda och liknar snarare hjärnan hos heterosexuella individer hos det motsatta könet, i alla fall vad gäller de delar av hjärnan som hanterar känsloreaktioner.

Med lite mer forskning på området som kan bekräfta dessa resultat, kanske vi äntligen kan få slut på debatten om huruvida man kan välja sin sexuella läggning eller om det är något man får med sig biologiskt. Att människor själva skulle välja vilka de blir attraherade av faller ju på sin egen orimlighet. Dessa nya rön borde dessutom, när kunskapen sprider sig i samhället, kunna få slut på "det går nog över"-kommentarerna från föräldrar när deras barn kommer ut.

Om det inte vore för att religioner per definition bygger på övertygelser oavsett vad bevisen pekar på, hade detta också kunnat få tyst på Livets ord och andra sekter som tror att man kan bota homosexualitet med förbön eller andra underliga former av övertalning eller behandling. Det skulle också kunna få slut på påståendena att det är människor som valt detta sätt att leva och därför är klandervärda eller borde förföljas, spärras in eller på annat sätt omintet- eller oskadliggöras, oavsett om det görs i religionens namn eller för deras så kallade egna bästa.

Biologin är inget man rår över och alla naturligt förekommande variationer i biologin är per definition naturliga. Med hänvisning till denna undersökning skulle det således vara bevisat en gång för alla att de olika varianterna av sexuell läggning allesammans är naturliga.
Dessutom vet vi nu att vi HBT-personer faktiskt tänker annorlunda. Kan vara därför Apples produkter är så populära i HBT-kretsar...

De syndiga syndikalisterna bjuder upp till kamp

Syndikalisterna i Stockholm sätter Systembolaget i blockad. Unionen, som är den fackförening som organiserar de flesta anställda, stödjer inte sagda blockad.

Syndikalisterna hävdar att en kvinna lönediskriminerats, Unionen säger att Systembolaget följer de avtal inklusive kollektivavtal som tecknats. Unionen tillägger att de har en bra relation till Systembolaget, varpå Syndikalisterna kontrar med att just en bra relation med Systembolaget är det stora problemet.

Frågan är hur de tänkte nu. Menar de på fullaste allvar att det är dåligt för en arbetstagarorganisation att ha en bra relation till arbetsgivaren? De har inte tänkt på att en bra relation gör att man lättare kan förhandla och få gehör för sina krav?

Unionen är ett seröst förbund, vilket de också visar i sitt ställningstagande i denna konflikt. Detta medför att de får goda relationer till många arbetsgivare och därmed också i förlängningen har större möjligheter att få gehör för sina krav. Syndikalisterna å sin sida satsar på konflikt och högljudd kritik av allt vad arbetsgivare heter, vilket också leder till att de har svårare att samarbeta och få gehör för sina krav utan att gå i konflikt på olika sätt. Följdaktligen vinner de heller ingen respekt vilket deras medlemmar självklart förlorar stort på i längden.

Min rekommendation till syndikalisterna är att skaffa sig bra relationer till sina motparter så att de kan förhandla på lite effektivare sätt. Ingen vinner på deras nuvarande taktik, inte ens de själva eller deras medlemmar.

Hur är grannsämjan i Huddinge?

DN har idag en notis om Huddinge kommun. Där har miljökontoret anmält gatukontoret till länsstyrelsen för att gatukontoret tippat jord och sopsand från gång- och cykelbanor i strandkanten. Tanken från gatukontorets sida är att förbättra badets omgivningar och snygga upp efter invånare i grannskapet som slängt trädgårdssopor vid stranden.

När en enhet inom kommunen anmäler den andra, då börjar man undra hur grannsämjan är bland de som bor vi stranden? Bor kontorens respektive chefer där i närheten, månne? Eller är det bara ett sätt att tävla i att vara mest byråkratisk respektive medborgartillvänd?

I vilket fall bjuder det på en trevlig skopa absurd humor i den grå kommunalförvaltningens vardag.

Värna den personliga integriteten - rösta NEJ den 17 juni

Förhoppningsvis har debatten kring den så kallade FRA-lagen eller "Lex Orwell" inte undgått någon. Sveriges befolkning, medier och politiska ungdomsförbund, samt övriga intresseföreningar och grupper som värnar den personliga integriteten, är rörande överens.

Lex Orwell kränker den personliga integriteten på ett oacceptabelt sätt, sätter rättssäkerheten ur spel och öppnar upp för kränkningar av det grundlagsskyddade källskyddet för journalister. Bland annat.

Skulle våra riksdageledamöter rösta igenom en lag som gav FRA, eller någon annan myndighet för den delen, rätt att öppna alla brev som passerar den svenska gränsen i jakt på korrespondens som hotade rikets säkerhet? Nej, det skulle de inte. Brevhemligheten är helig.
Varför är då inte vår e-post och all annan elektronisk kommunikation helig? Är det för att våra riksdagsledamöter själva inte använder den typen av kommunikation i någon större utsträckning? Litar de inte på den "nya" tekniken? Eller är det bara så att man har en övertro till hur mycket terrorplaner som skickas kors och tvärs över världen elektroniskt, okrypterat och tillgängligt för alla med en bra sökutrustning att hitta, bara de får lyssna på all tillgänglig trafik?

Lex Orwell är en styggelse för varje demokratiskt och öppet samhälle. Google har lovat att de aldrig kommer ställa några servrar i Sverige om lagen går igenom. Telia har redan börjat flytta en del servrar ur landet. Alla som kan något om datorer kommer allvarligt att överväga olika former av anonymitets-tjänster för sin internettrafik om de inte redan skaffat sådana. Sammataget kommer FRA därför få en omöjlig mängd krypterad data att gå igenom. Det är ett effektivt sätt att de facto sätta lagens effekter ur spel, visst. Det borde dock inte ens behövas i dagens samhälle.

För att lagen ska falla i riksdagen krävs det att 4 ledamöter från alliansen röstar emot den. Minst tre verkar ha intagit denna ställning hittils. Nu krävs det att minst en till gör det.

För egen del uppmanar jag hela Folkpartiets riskdagsgrupp att rösta nej till propositionen, framför allt de ledamöter som sitter för Stockholm stad, Stockholms län, Kalmar och Östergötland eftersom lokalorganisationerna där officiellt har sagt nej till lagen.
Jag, som representant för Liberala ungdomsförbundet Storstockholm, lovar att i nästa valrörelse inte ge något som helst stöd till en kandidat som i denna omröstning röstar för propositionen. En sådan kandidat har övergivit de grundläggande liberala idealen och har inte i ett liberalt parti att göra.