15 februari, 2009

Årsmötesuttalande

Stödet till de politiska ungdomsförbunden går idag via ungdomsstyrelsen och baseras på medlemsantal, något som uppmuntrar fusk med medlemssiffrorna och undergräver förtroendet för det politiska systemet. Fusket kostar dessutom skattebetalarna pengar. Ett bidragssystem som baseras på medlemsantal är en dålig lösning om meningen är att stödja politisk verksamhet bland unga och främja demokrati och yttrandefrihet.
Därför bör denna form av stöd till de politiska ungdomsförbunden snarast avskaffas och ersättas med en modell där stödet istället betalas ut tillsammans med partistödet.

Inga kommentarer: