24 februari, 2009

Sex varje kväll, tack!

Sex varje kväll rekommenderas av en ledande expert på relationer. Oavsett om lusten finns eller inte, eftersom lusten kommer av att sätta igång med sexuella aktiviteter - på samma sätt som aptit kommer igång genom att man börjar äta aptitretare.

Jag tycker det låter ypperligt, själv har jag gärna sex minst en gång om dygnet och "aptiten" har jag nog aldrig behövt väcka - jag är alltid sugen. Så det är bara att köra.

Let's do this thang!

16 februari, 2009

Fördelar och nackdelar med billigt kaffe

DN.se basunerar ut att billigt kaffe är farligare än de dyra sorterna. Visst kan jag förstå att det inte är så nyttigt med 7 gånger högre halter av nickel, självklart. Däremot förstår jag inte nästa del som säger att det också innehåller dubbelt så mycket koffein som annat kaffe. Det betyder väl bara att man blir piggare av lågpriskaffet, något i alla fall jag trodde vad själva poängen med att dricka det (ja, förutom att det är gott också då)?

Jag antar att man får ta det goda med det onda och så länge man inte är nickelallergiker är det väl bara att tacka för det extra koffeinet.

15 februari, 2009

Årsmötesuttalande

Stödet till de politiska ungdomsförbunden går idag via ungdomsstyrelsen och baseras på medlemsantal, något som uppmuntrar fusk med medlemssiffrorna och undergräver förtroendet för det politiska systemet. Fusket kostar dessutom skattebetalarna pengar. Ett bidragssystem som baseras på medlemsantal är en dålig lösning om meningen är att stödja politisk verksamhet bland unga och främja demokrati och yttrandefrihet.
Därför bör denna form av stöd till de politiska ungdomsförbunden snarast avskaffas och ersättas med en modell där stödet istället betalas ut tillsammans med partistödet.

Nytt HP

Nu är LUF Storstockholms nya handlingsprogram officiellt antaget med de under årsmötet gjorda ändringarna. Med röstsiffrorna 15 för och 6 emot, ska tilläggas.

Sexköpslagen

LUF Storstockholm har lagt till följande sist i punkt 9.5 i sitt handlingsprogram:
Sexköpslagen gör att det uppsökande arbetet näst intill omöjliggörs, därtill skapar den en otrygg situation för de prostituerade. Sexköpslagen måste därför avskaffas.

Semantik

Årsmötet debatterade i en halvtimme eller mer, huruvida vårt kapitel om jämställdhet skulle heta "Feminism" eller "Jämställdhet".
Beslutet blev att döpa om kapitlet från "Feminism" till "Jämställdhet och Feminism".... Eller om det var tvärt om.

Bort med monopolen!

LUF Storstockholms årsmöte har bestämt sig för att ändra i handlingsprogrammet, så att det inte längre står att det bara är "icke-motiverade statliga monopol" som vi är emot, utan istället enbart "statliga monopol".

Liberalismen har vunnit ännu en viktig seger.

Anti-maxtaxa

LUF Storstockholm har fattat beslut att skriva in följande i HP angående maxtaxan i förskolan:
Stockholms läns kommuner ska verka för ett avskaffande av maxtaxan.

Kulturpolitiken växer fram

Årsmötet har nu behandlat kulturpolitiken och följande yrkanden har bifallits:

Att §5.1 i handlingsprogrammet får följande lydelse:
“I de fall kulturen finansieras med skattemedel får tilldelningen aldrig ske på grundval av vad som för stunden anses vara god respektive dålig kultur.”

Att en ny punkt införs efter §5.1 med nedanstående lydelse:
“Det nuvarande systemet där nästan all finansiering av kulturen, som inte är biljett- eller andra avgiftsintäkter, kommer från staten, är ohållbart. Ett system där privata mecenater tar en mycket större roll ökar möjligheten till en större mångfald inom kulturen, genom att kulturarbetare har flera olika finansiärer att vända sig till. Det är därför av yttersta vikt att från statens sida, genom exempelvis skatteavdrag, stimulera införandet av ett sådant system.”

Att följande mening införs sist i §5.2 i handlingsprogrammet:
“Det kommunala stödet ska vara behovsprövat.”

Att en ny punkt införs under §5 i handlingsprogrammet, med följande lydelse:
“51%- regeln, som säger att en idrottsförening inte får ägas till mer än 49% av externa aktörer, ska avskaffas.”

Att en ny punkt införs under §5 i handlingsprogrammet, med följande lydelse:
“Public service-bolagens lokala produktion är ofta kostnadsineffektiv och kan leda till sämre kvalitet i produktionerna. Därför bör produktionen centraliseras till de orter där den har bäst möjligheter att göra program med hög kvalitet till minsta möjliga kostnad för medborgarna.”

Att följande mening läggs till sist under §5.3 i handlingsprogrammet:
“Upprättandet av kreativa centra, där bibliotek, caféer, arbetsförmedling och andra verksamheter läggs i samma lokaler för att på så sätt skapa sociala träffpunkter, i samarbete med privata aktörer, ska aktivt uppmuntras.”

Att en ny punkt införs under §5 i handlingsprogrammet, med följande lydelse:
“Ingen kulturverksamhet ska få finansieras till mer än 50% med skattemedel.”

Hallelujah!

LUF Storstockholm har beslutat att skriva in följande punkt i sitt handlingsprogram:
Oåterkalleliga religiösa ritualer som utförs på barn under 15 år ska förbjudas. Detta för att alla ska ha rätt att själv bestämma vilken tro, om någon, man vill bekänna sig till.

A Hallelujah Moment

Just nu debatteras två ämnen på LUF Storstockholms årsmöte;

Dels religiösa friskolors varande eller icke-varande.
Dels huruvida religiösa ritualer som utförs på barn under 15 år ska vara tillåtna eller inte.

Många yrkanden och än fler talare finnes och än vet vi inte vad beslutet blir. Debatten är dock väldigt bra och det är kul att lyssna och delta.

14 februari, 2009

Slut för idag

Förhandlingarna är ajournerade för dagen och återupptas klockan 10 imorgon. Välkommen åter till årsmötesbloggen då!

Fortsatt restriktiv fildelning

LUF Storstockholm har beslutat att fortsätta att enbart vara för fildelning med upphovsrättsinnehavararens explicita medgivande. Motionen om att göra all fildelning utan vinstsyfte legal föll och med den också förtydligandet att alla kommersiella och vinstbringande användningar skall förbehållas upphovsrättsinnehavaren.

Jämställdhet ftw

LUF Storstockholm har med siffrorna 32 mot 3 (4 avstår) beslutat att även i fortsättningen stå upp för sin åsikt om att alla människor är individer och därmed ska behandlas lika. HP 7.4 behålls.
Handlingsprogrammet 7.4
Alla förskolor i Stockholm skall införa och aktivt arbeta med en jämställdhetsplan. Dessutom ska all för- och grundskolepersonal genomgå en jämställdhetsutbildning var syfte är att lära personalen bemöta barn lika oavsett kön.

Kommunala skolor till marknadspris

LUF Storstockholm har precis lagt till följande åsikt till sitt HP:

En kommunal skola som blir en friskola ska säljas till ett marknadspris och olika aktörer ska kunna lägga bud på skolan. Detta är viktigt för att det är skattebetalarna som finansierat de kommunala skolorna och de ska därmed få tillbaka de pengarna.

Kongressombudslista

Årsmötet har nu fastställt kongressombudslistan. Några namn att notera är:
81. Robert Nozick
82. John Rawls
83. John Stuart Mill
85. Bertil Ohlin
87. Jurgen Habermas
88. Ronald Reagan
91. Milton Friedman
92. Adam Smith
93. Karl Staaff
94. Sara Svanström (under kategorin gudar och nobelpristagare)
96. Margaret Thatcher
97. Lotta Edholm (ett borgarråd vi gillar)
98. Lars Leijonborg (en före detta partiledare vi gillar)
99. Jan Björklund (en partiledare vi gillar)

DS-suppleanter

Nu är även suppleanter valda till styrelsen;
Robin Beckman
Ludvig Berke

Ny distriktsstyrelse vald

Nya distriktsstyrelseledamöter blir, utan inbördes ordning;
Adam Tiwe
Louise Berntsson
Andreas Froby
Eric Wahlberg
Filip Wästberg
Joanna Hammar

Omröstningen avslutad

Nu ska rösträkningsdelegationen räkna rösterna i DS-valet. Resultatet postas upp så snart vi har det =)

Mätta och belåtna

Nu är årsmötet tillbaka efter lunchpaus och det är dags att välja en distriktsstyrelse. Spännande omröstning utlovas.

DS-val efter lunch

På grund av att det finns fler nomineringar till än platser i distriktsstyrelsen, så skjuts valet av 2009 års distriktsstyrelse fram till efter lunch, så årsmötesfunktionärerna kan ordna en valurna och valsedlar.

Omvalt presidium

Presidiet har fått förnyat förtroende av årsmötet. Nu ser Christoffer, Anna och jag fram emot ett till givande och framgångsrikt år för LUF Storstockholm.

Första motionsbehandlingen

LUF Storstockholms årsmöte beslutade just, med röstetal 40 för, 3 mot och 5 avstår, att avskaffa Politiska utskottet som en parallellstyrelse och istället inordna det som ett utskott under distriktsstyrelsen, precis som det verkställande utskottet redan är.

Hurra!

Ansvarsfrihet!

Yay, nu har vi i avgående distriktsstyrelse fått ansvarsfrihet av årsmötet. Jag känner mig nu helt utan ansvar tills årsmötet avslutas imorgon ;)

Årsmötesblogg LUF Storstockolm

Sen en halvtimme pågår LUF Storstockholms årsmöte 2009. Än så länge har det bara hanterats formalia och vi har börjat med dechargeärenden, men om ett tag lär det bli lite roligare. Jag räknar med att de politiska motionerna sätter igång efter lunch, men redan innan lunch kommer det ske lite val.

Är du intresserad är det bara att kolla tillbaka hit med jämna mellanrum för att få uppdateringar om vad som händer.

Välkommen till årsmötesbloggen 2009!

22 december, 2008

Kärlek

Världen glittrar lite extra just nu och det beror inte bara på att det är juletider. Nej, en del av glittret som jag upplever i mitt liv just nu beror på Joakim. Han ramlade in i mitt liv för två veckor sen och nu har vi tagit klistret från de julpysslande barnen och klistrat ihop oss till ett förhållande, med lite extra glitter i kanterna.

Tack för den för tidiga julklappen, älskling. Du är den bästa klapp man kunde önskat sig.

Tappade stavelser kan bli roliga

"Jag har blivit stulen!"

-- Kund på telefon som nog snarare blivit bestulen

16 december, 2008

Att bli dumpad via sms

Blev dumpad av Pontus via sms för en dryg månad sen, om någon nu har missat det. Det är väldigt omoget att göra så, något man helt enkelt inte gör mot en annan människa. Jag är väldigt bitter och besviken på honom för det, som alla säkert förstår.

Trots det har jag precis insett att jag kom billigt undan.

SvD.se berättar idag att en arbetsgivare i Västerås sparkade sina anställda via sms när det stod klart att butiken han ägde gått i konkurs.

Det är sant som man säger - det finns alltid någon som har det värre.